مقاله ها

  1. همه
  2. اخبار
  3. دنیای کوانتوم
  4. زمین و زندگی
  5. نجوم و اختر فیزیک

زبان اصلی- original language

کتاب

  1. همه
  2. معرفی
معرفی “جهان کوانتوم”

بیگ بنگ: کنت دابلیو فورد در کتاب جهان کوانتوم پنجره ای جدید در زمینه فیزیک کوانتوم و دانش امواج و ذرات می گشای...